Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach k. Warszawy

Prowadzenie domu

  • Dom Samotnej Matki w Chyliczkach jest instytucją charytatywną Archidiecezji Warszawskiej powadzoną przez Fundację Blisko Rodziny.
  • Prowadzony jest przez Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: s. Lucjanę – Kierownik Domu, oraz s. Lidię i s. Fabiolę.

Historia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Historia Zgromadzenia sięga korzeniami francuskich wspólnot zakonnych. Matka Teresa Ewa z książąt Sułkowskich Potocka, przyjmując Konstytucje, kierunek duchowości i metody pracy apostolskiej od m. Teresy Rondeau z Laval, 1 listopada 1862 r., założyła w Warszawie przy ul. Żytniej pierwszy w Polsce Dom Miłosierdzia. Dzień ten przyjmuje się jako datę powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce.

Domy Miłosierdzia – tak nazywano placówki działalności apostolskiej Zgromadzenia – skupiały dziewczęta i kobiety, które z własnej woli pragnęły głębokiej przemiany moralnej. Rodzinna atmosfera, oddzielenie od świata, pewna anonimowość, modlitwa i praca dawały oczekiwane efekty. Wiele setek dziewcząt i kobiet zaczęło swoje życie od nowa, z poczuciem osobistej godności, w szacunku dla siebie i innych, z wyrobionym przekonaniem o wartości i sensie ludzkiego życia i jego ostatecznym celu.

Do tego Zgromadzenia Pan Bóg powołał, znaną dziś w całym świecie apostołkę Bożego Miłosierdzia, s. M. Faustynę Kowalską (1905-1938). Jej misja polegała na przypomnieniu odwiecznej prawdy o miłości miłosiernej Boga i na przekazaniu nowych form kultu Bożego Miłosierdzia. Zgromadzenie jest spadkobiercą jej posłannictwa, które stara się wypełniać zgodnie z zaleceniami Kościoła. Kaplica Zgromadzenia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie czczony jest cudowny wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego i gdzie spoczywają doczesne szczątki s. Faustyny, stała się sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do którego pielgrzymują ludzie ze wszystkich zakątków Polski, z wielu krajów Europy, a nawet świata.

Apostolat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Pierwotną działalnością Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia były czyny miłosiernej posługi wobec dziewcząt i kobiet, potrzebujących moralnej odnowy, które żyły w naszych Domach Miłosierdzia. Misja Siostry Faustyny wniosła nowe sposoby apostolatu: m. in. głoszenie tajemnicy Miłosierdzia Bożego i wypraszanie miłosierdzia dla grzeszników żyjących na całym świecie, szczególnie przez praktykę nowych form kultu Bożego Miłosierdzia. Odtąd celem Zgromadzenia jest głoszenie tajemnicy Miłosierdzia Bożego przez czyn, słowo i modlitwę, przez co siostry swym apostolatem obejmują nie tylko osoby będące pod bezpośrednią opieką, ale cały świat.

Domy Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia swoją działalność apostolską prowadzi w 18 domach w Polsce oraz w siedmiu placówkach zagranicznych.
Więcej informacji o zgromadzeniu można znaleźć na stronie: https://www.faustyna.pl/zmbm/

© 2024 Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach k. Warszawy

Theme by Anders Norén