Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach k. Warszawy

Misja domu

Dom Samotnej Matki w Chyliczkach pod Warszawą jest jedną z najstarszych tego typu placówek w Polsce.

 

Dokładnie dnia 23 czerwca 1958 roku zakupiono w Chyliczkach starą karczmę w pobliżu domu Sióstr Urszulanek i po koniecznej adaptacji przeznaczono ją na dom dla matek z małymi dziećmi. Odbyło się to na mocy decyzji Prymasa Stefana Wyszyńskiego.W tym miejscu Teresa Strzembosz stworzyła całkowicie oryginalną placówkę według własnej koncepcji. Nie miała w Polsce żadnego pierwowzoru. „Jej” dom ściśle wiązał matkę z dzieckiem. Łóżeczko dziecka zawsze stawiano obok łóżka matki. Specyfiką Domu była jego dobra organizacja tak, aby personel zewnętrzny ograniczyć do minimum, a matki same mogły przejąć odpowiedzialność za większość dziedzin życia placówki.

Tak pozostało do dzisiaj (2024 r.).

Swój dom znajduje u nas od kilku do dziesięciu osób: mam w stanie błogosławionym wraz z dziećmi.


Zapraszamy do obejrzenia reportaży o naszym domu w TVP:

,,Pożyteczni” – reportaż

,,Dobre historie” – reportaż


Dołącz do przyjaciół naszego Domu na Facebooku


Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz
ul. Wschodnia 6
05-500 Chyliczki
Tel: 508 658 829 lub (22) 756 88 76

Prowadzony przez: Fundacja Blisko Rodziny
ul. Nowogrodzka 49, 00-246 Warszawa
Pekao S.A. 57 1240 6292 1111 0010 8382 8879
w tytule przelewu: ,,na działalność opiekuńczą Domu Samotnej Matki”

© 2024 Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach k. Warszawy

Theme by Anders Norén