• Dom Samotnej Matki w Chyliczkach jest instytucją charytatywną Archidiecezji Warszawskiej.
  • Prowadzony jest obecnie przez Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: s. Lucjanę – Kierownik Domu, oraz s. Lidię i s. Krzysztofę.
  • Administratorem sprawującym opiekę nad Domem jest ks. Marcin Szczerbiński, będący Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej.

 

Historia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Historia Zgromadzenia sięga korzeniami francuskich wspólnot zakonnych. Matka Teresa Ewa z książąt Sułkowskich Potocka, przyjmując Konstytucje, kierunek duchowości i metody pracy apostolskiej od m. Teresy Rondeau z Laval, 1 listopada 1862 r., założyła w Warszawie przy ul. Żytniej pierwszy w Polsce Dom Miłosierdzia. Dzień ten przyjmuje się jako datę powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce.

Domy Miłosierdzia – tak nazywano placówki działalności apostolskiej Zgromadzenia – skupiały dziewczęta i kobiety, które z własnej woli pragnęły głębokiej przemiany moralnej. Rodzinna atmosfera, oddzielenie od świata, pewna anonimowość, modlitwa i praca dawały oczekiwane efekty. Wiele setek dziewcząt i kobiet zaczęło swoje życie od nowa, z poczuciem osobistej godności, w szacunku dla siebie i innych, z wyrobionym przekonaniem o wartości i sensie ludzkiego życia i jego ostatecznym celu.

Do tego Zgromadzenia Pan Bóg powołał, znaną dziś w całym świecie apostołkę Bożego Miłosierdzia, s. M. Faustynę Kowalską (1905-1938). Jej misja polegała na przypomnieniu odwiecznej prawdy o miłości miłosiernej Boga i na przekazaniu nowych form kultu Bożego Miłosierdzia. Zgromadzenie jest spadkobiercą jej posłannictwa, które stara się wypełniać zgodnie z zaleceniami Kościoła. Kaplica Zgromadzenia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie czczony jest cudowny wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego i gdzie spoczywają doczesne szczątki s. Faustyny, stała się sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do którego pielgrzymują ludzie ze wszystkich zakątków Polski, z wielu krajów Europy, a nawet świata.

Apostolat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Pierwotną działalnością Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia były czyny miłosiernej posługi wobec dziewcząt i kobiet, potrzebujących moralnej odnowy, które żyły w naszych Domach Miłosierdzia. Misja Siostry Faustyny wniosła nowe sposoby apostolatu: m. in. głoszenie tajemnicy Miłosierdzia Bożego i wypraszanie miłosierdzia dla grzeszników żyjących na całym świecie, szczególnie przez praktykę nowych form kultu Bożego Miłosierdzia. Odtąd celem Zgromadzenia jest głoszenie tajemnicy Miłosierdzia Bożego przez czyn, słowo i modlitwę, przez co siostry swym apostolatem obejmują nie tylko osoby będące pod bezpośrednią opieką, ale cały świat.

Domy Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia swoją działalność apostolską prowadzi w 18 domach w Polsce oraz w siedmiu placówkach zagranicznych.
Więcej informacji o zgromadzeniu można znaleźć na stronie: https://www.faustyna.pl/zmbm/