Pierwotna siedziba Domu Samotnej Matki w Chyliczkach k. Warszawy od 1958 r.

 

Główny budynek Domu Samotnej Matki od lat 80 tych.